Е ајде де...

Си бил еден сиромашен човек и му се скурчило од лошиот живот. Продал се што има, цел стан, облека, фарма... се живо и отишол да се клади на трка со кучиња. Пред да ги уплати парите ги погледнал кучињата и се мислел на кое да ги стави парите. Тогаш едно од кучињата му викнало... Еј стари... стави ги парите на мене сигурно ќе победам.. Стариов го гледа кучево без една нога и такво млитаво и си вика... Ај може со 3 нозе е ама барем збори.. Ги ставил сите пари на кучето. Почнала трката и сите кучиња метак.. ова со трите нозе такво куцало и се влечка... Овој стариов се дерел.. Ајде бе,, ајде беее брзнии.... и кучево му се свртело и му кажало: Е ајде де!!