Трпана

Трпана со другарка и се возат во автобус за Охрид. И Трпана раскажува:
- Вчера се испраќавме со Трпе, лелее што ми правеше, ме фаќаше за цицки, ме лижеше по цело тело, па ми го милуваше газето, и после кога почна со прстот, аааау што ми правеше...
И тогаш од последниот ред на автобуст:
- А бе те јебал он или не, сум требал уште у Тетова да се симнам!!!