Добар заклучок

- 100 луѓе - 100 чуда!
- 100 жени - 200 цицки!