Ебење

Ретардираниот Трпе му вика на другарот:

- Не ме еби во здрав мозок.