Фалење

Трпе влегува на доктор и веднаш го извадил патлакот на маса.
Докторов го гледел, го гледал...
- Ве боли?
- Не.
- Ве сврби негде?
- Не.
- Па што си го извадил?
- А, кажи колку ми е убав!?