Шишиња

Си биле две празни шишиња од пиво и едново му рекло на другото:
- Ај да одеме до кај мене.
А другово го прашало зашто. Ова му одговорило:
- ИМАМ ПРАЗНА ГАЈБА!