Разликата

Која е разликата помеѓу Курва и Курвештија?
- Курвештијата е повешта!