Египет

Во стар египет деца имаат диктат, реченицата гласи
“Рамзес трети бил препотентен“
На тоа еден ученик се јавува
- Извинете учителке, препотентен се пишува со два кура или со три?