Перење

Се шетале маж и жена низ чаршија и мажот видел некоја убава жена, згодна, и мажот и рекол на својата жена дека таа изгледа како машина за перење. а таа не му рекла ништо. Вечерта мажот и рекол на жена му да водат љубов, а таа му рекла дека за едно парталче не ја уклучува машината. Поминало извесно време и жена му сакала да води љубов со маж и но не знаела како да му речи, се досетила и му реклa на детето: "Оди да му кажиш на татко ти дека машината за перење е уклучена", но таткото одговорил дека испрал рачно.