Клавир

Оди Трпе по улица и слуша: 'Стој'!!!
Застанува, и пред него паѓа клавир.
Оди понатаму и пак истиот глас: 'Стој'!!!
Застанува и пред него една кола со голема брзина поминува.
Се врти, гледа но не може да види никого.
- Кој си ти што два пати ми го спасуваш животот?
Гледа во раката едно малечко ангелче.
- 'Јас сум твојот ангел чувар!!!'
Трпе замавнува со десната рака го смачкува и вели:
- Кај беше кога се женев, мајку ти ибам?