Циганска работа

Си бил некој ѓуптин и решил да се обеси поради тешкиот живот. Нашол дрво да се беси и си го врзал јажето околу стомакот. Во меѓувреме наишол некој човек и го прашал што прави. Ѓуптинот му одговорил дека се беси. Човекот му рекол ако сакаш да се обесиш јажето треба да ти е околу вратот и ѓуптинот зачудено му рекол аха да и да се угушам.