Трпе

Наставничката им дала задача на децата да нацртаат цртеж слушајќи музика од Бетовен.
Диме нацртал расцветано поле и деца како си играат.
-"Ода на радоста", - го објаснил Диме цртежот.
Стефан нацртал ливада и овчар со овци.
-"Пасторала", го објаснил Стефан својот цртеж.
Малиот Трпе нацртал патлак, а наставничката шокирана го
прашала:
-Што ти е ова Трпе?
-"За Елиза".