Голф 5

Малиот Трпе прашува:
- Тато, тато, кога ние ќе купиме Голф петка?
- Ќе купиме сине, кога ќе излезе Голф деветка.