Tрпана

Трпана отишла на гинеколог.
- Докторе аман помагај, сите викаат дека ми била многу голема.
- Ај легни и рашири ги нозете... лелее колкава дунда, лелее колкава дундааа...
- Е добро де, не мора по два пати да ми кажуваш!
- А бе, вториот пат беше ехото!