Kултурен дечко

Како културен дечко треба да и каже на девојка дека оди да моча?
- Одам да се ракувам со еден господин со кој подоцна ќе те запознам.