Трпе

Во школо учителката го прашува Трпе да наброи неколку славни личности:
- Па учителке, Роналдињо, Бекамп, Анри...
- А ти си читал за Пикасо, Моцарт ...
- Не, не, резервите не ги знам учителке!