Малиот Трпе

Влегува малиот Трпе дома и гледа како непознат човек го отвара фрижидерот.
- Чичко вие сте новиот беjби ситер?
- Не, ја сум новиот мадр факр!