Одсуство

-И прака војникот бомба на баба му преку пошта и во писмото напишал....
-Бабо јас сум супер...бај д веј повлечија рачката за да добијам три дена отсуство....