Кокошки

Се сретнале две кокошки и разговараат.
Ти колкави јајца снесуваш?
- За 5 денари, а ти?
- Е јас снесувам за 6 денари.
- Е па, не знам како ти се исплати да си ја шириш за еден денар!