Си биле...

Си биле французин, американец и македонец со своите сопруги на вечера. Секој преку вечерата требало да даде комплимент на сопругата.
Французинот рекол: Дај ми го шеќерот, шеќеру мој!
Американецот:Дај ми го медот, медена моја!
А Македонецов: Дај ми ја сланината, свињо моја!