Театар

- Си биле волкот,зајакот,и куната.
Волкот вика:
- Абе многу е досадно вака, дајте нешто да правиме..
Зајакот вика:
- Е што де?
Волкот вика:
- Ај театар ќе си играме, секој ќе има уметничко име.. Еве ја ке бидам ВУРОВ.
Зајакот вика:
- Јас сум ЗУРОВ.
А Куната вика:
- Е ЈА НЕ ИГРАМ КОЈ ВЕ ЕБЕ!