СЕКС

- Кое е најважното прашање за сигурен секс?
- Кога се враќа маж ти?