Спротивности

Зошто плавушите сакаат паметни мажи?
- Спротивностите се привлекуваат.