Богаташи

Се фалат двајца богаташи, кој од нив е побогат.
Едниот вика: - Јас имам толку пари што можам да го купам целиот свет!
Другиот вика: - Е јас не го продавам.