Црна Гора

Која е предноста на Црна Гора, одкако се оддели од Србија?
- Географските карти може да ги прави во природна големина.