A може ли?

- Може ли жена да затрудни ако води љубов со друга жена?
- Може, ако другата не си ги измила забите.