Си биле...

Кај Св. Петар дошле Италијанец, Германец и Трпе.
Петар ги прашува што се случило:
Италијанец: - Па дигнаф 220 со моето ферари.
Германецот: - Па дигнаф 250 со мерцедесот.
Трпе: - Јас си купиф нова кола.
И? - прашал Св. Петар.
Трпе: - И умрев од глад.