Моркови

Си биле две ѓупки и ваделе моркови и вади едната 30цм морков и другата му вика:
- Ко на маж ми е!
- Толкав му е?
- Не бе толку валкан му е!