Размножување

Зошто мравките толку брзо се размножуваат?
- Затоа што ниедна фабрика не произведува толку мали кондоми