Сијалица

Колку програмери се потребни за да заменат сијалица?
- Ниту еден, тоа е хардверски проблем.

Колку шовинисти се потребни за да заменат сијалица во кујна?
- Ниту еден, нека готви курвата во темница.

Колку писатели се потребни за да заменат сијалица?
- Двајца. Едниот да ја замени, а другиот да направи природна атмосфера.

Колку психијатри се потребни за да заменат сијалица?
- Само еден, али сијалицата мора да посака да се смени.

Колку психолози се потребни за да заменат сијалица?
- Ниеден, сијалицата ќе се смени сама кога ќе биде спремна.

Колку вистински жени се потребни за да заменат сијалица?
- Ниедна. Секоја вистинска жена има доволно вистински мажи кои ќе го сторат тоа место нејзе.

Колку вистински мажи се потребни за да заменат сијалица?
- Ниеден. Вистинскиот маж не се плаши од темница.

Колку Сицилијанци се потребни за да заменат сијалица?
- Тројца. Еден да ја замени, вториот да биде сведок, а третиот да го убие сведокот.

Колку физичари се потребни за да заменат сијалица?
- Одговорот треба да биде: n-физичари.

Колку дипломирани студенти се потребни за да заменат сијалица?
- Еден, али тоа може да трае 5 години.

Колку народњаци се потребни за да заменат сијалица?
- Двајца. Едниот да ја замени, а другиот да напише песна, колку старата била добра.

Колку богови се потребни за да заменат сијалица?
- Двајца. Едниот ја држи сијалицата, а другиот ја врти планетата.

Колку службеници се потребни за да заменат сијалица?
- 45. Еден ја заменува, а останатите 44 ги пополнуваат формуларите.

Колку маринци се потребни за да заменат сијалица?
- 50. Еден ја заменува, а другите 49 чуваат стража.

Колку Пољаци се потребни да заменат сијалица?
- Еден, али ти требаат и 6.000 руски војници, во случај пољакот да штрајкува.

Колку шумари се потребни да заменат сијалица?
- Одговор: Сијалицата уште не е пронајдена.

Колку плавуши се потребни за да заменат сијалица?
- 5. Едната ја држи сијалицата, трите ја вртат плавушата, и последната пази да не дојде Струја!