Распаѓање

Што се распаѓа побрзо од Југо?
- Земјата која го произведува.