Трпе

Отишол Трпе на часови по падобранство. Скока Трпе од авион, ја тегне рачката, а падобранов не се отвара, и плеснува на земја....
- Ебате падобранот ебате, очи ќе си истерам !!!