Сличности

Три сличности меѓу плата и менструација:
- двете доаѓаат еднаш месечно
- траат три дена
- после тоа можеш да се ебеш.