Мујо и Хасо

Си биле Мујо и Хасо и чекале автобус. До нив седел еден човек. Мујо го прашал човекот:
- Колку е саат?
А тој му рекол:
- Пет и пет.
Тогаш Мујо му вика на Хасо:
- Абе, Хасо знаеш дека има и поглупи од нас?
- Зошто? - прашал Хасо
Па овој ми рече дека часот е 5 и 5, а не кажа веднаш 10.