Пари или крв?

Вo среде ноќ влегува крадец во куќата на Трпана. Вперил пиштол во неа:
- Пари или крв?
- Пари немем, а за крв, дојди за 5 дена!