Полицаец прави вино

Како полицаец прави вино?
- И дава на кравата да јаде грозје, па после ја молзи!