Шишиња

Си биле две шишиња и оделе по улица. Едното паднало и се скршило , а другото пукнало од смеа.