Чиче

Oде некој педофил пред основно училиште и гледа едно девојче и оди до кај неа ја штипка за образ и и вика:
- Што направи чиче?
- Чиче ме штипна за образ.
Овој зема ја бацува во уста и и вика:
- Што направи чиче?
- Чиче ме баци во уста.
И гледа педофилов, ај оваа лесна е, ќе одам ќе ја опнам еднаш нема да се буни. И јас носи во кола, ја ебе, ја ебе и откако свршува и вика:
- Што направи чиче?
- Чиче фати сида!!