Плавуши и девици

Што имаат заедничко плавуши и девици?
- Ништо