Трпе, Трпана и Коле

Еден ден, Трпе се буди и гледа дека ја нема Трпана. Излегува надвор и гледа во снегот како со жолта течност пишува: „Трпе е кретен“. И така Трпе проучувал и дошол до заклучок дека има добра и лоша вест.
- Коле мочал, а Трпана пишувала.