Трпе

Трпе легнал некоја Србинка и на сред секс оваа почнала да вика:
- „Свршичууу, свршичууу!“
Трпе и мавнал два шамари и вика:
- „Кој ти е ма тој Свршич?“