Импотенција

Разговараат две жени.
- Оној мојот е 100% импотентен.
- Биди среќна, оној мојот е 300% импотентен.
- Е како е можно 300%, да не си му жена на Амди.
- Не, бе, 100% е импотентен оти не му се дига, 100% зошто вчера си го шина средниот прст, и 100% зошто вчера си го гризна и јазикот.