Што е Заедничко?

Што е заедничко помеѓу удавен човек, изгорен леб и трудна жена?
-Доцна изваден!!