Цедалка

Мајка му на Миле го прашува:
- Да не си ја видел мојата цедалка?
- Да, ја фрлив. Полна беше со дупки.