Кукавица

- Тоше, која птица не гради гнездо? - прашува наставникот.
- Кукавицата!
- Браво! А зошто?
- Затоа што живее во часовникот на баба ми!