Докторе..

Докторе, згазнав на скршено шише! - се жали пациентот.
- Добро, легнете.
Докторот почнува да му става капки во очите.
- Што правите?
- Овие капки ти се за другпат да гледаш кај одиш.