Вицови за полицајци

Колку има вицови за полицајци?
- Нема, сите се вистина!