Паметна плавуша и Јети

Која е разликата меѓу паметна плавуша и Јети?
- Можеби некој ќе го најде Јети!