Полицаецот Трпе

- Иде полицаецот Трпе!!
- Дружино ајде да фаќаме магла.
- А што ќе ни е магла?