Диета

- Мојата жена држи диета со јавање!
- И какви се резултатите?
- Коњот ослабе 8 килограми!